Dobrodošli

 

  •        Naša advokatska kancelarija osnovana je 2018. godine u Beogradu sa ciljem pružanja pravne pomoći u različitim oblastima prava. Inovativni pristup u rešavanju problema i prethodno iskustvo u pravosuđu garant su za kvalitetnu saradnju i iznalaženje najboljeg mogućeg rešenja…

Nekretnine  

Advokatska kancelarija Živanović se bavi davanjem pravnih saveta i zastupanjem kupaca, prodavaca, zakupaca, investitora  u svim fazama njihovih pravnih poslova vezanim za nepokretnosti. Pročitajte više..

Parnice 

Detaljna analiza, iznalaženje najbolje moguće strategije , uz savetovanje sa klijentima o nastalim problemima način su rada naše advokatske kancelarije. Pročitajte više..

Nasledno pravo

 Pokretanje, savetovanje, zastupanje u ostavinskim postupcima pred nadležnim organima, kao i sporova nastalih povodom raspravljanja zaostavštine. Prava iz testamenta Pročitajte više.. 

Krivično pravo

 Odbrana i zastupanje okrivljenog u svim fazama krivičnog postupka,kao i zastupanje oštećenog i privatnog tužioca. Sastavljanje svih vrsta  akata koji su neophodni u krivičnom postupku. Pročitajte više..

Ugovorno pravo

 Klijentima u zemlji i inostranstvu kancelarija Živanović pruža usluge savetovanja u vezi njihovih pravnih poslova kao i izradu svih vrsta ugovora u građanskom i privrednom pravu. Pročitajte više..

Radno pravo

 Advokatska kancelarija Živanović bavi se zastupanjem fizičkih lica u vezi ostvarivanja svih prava prema poslodavcu ,kao i zastupanjem i savetovanjem pravnih lica u vezi sa radnim odnosima. Pročitajte više..

Privredno pravo

 Osnivanje svih vrsta privrednih društava kao i zastupanje pred upravnim organima, izrada osnivačkih akata i statuta, sastavljanje svih vrsta ugovora u privredi, zastupanje u privrednim sporovima. Pročitajte više..

IT pravo

 Zastupanje svih subjekata u IT sektoru, rešavanje sporova, poresko savetovanje,outsorcing, izrada svih IT ugovora, licenciranje softvera, kriptovalute i ICO, zaštita podataka, kao i savetovanje klijenata.  Pročitajte više..

Porodično i bračno 
pravo

 Porodično i bračno pravo su najosetljiviji deo pravnog sistema koji reguliše najbliže lične odnose među srodnicima i bračnim partnerima, te stoga naša kancelarija, sa velikom pažnjom zastupa klijente u ovoj oblasti.  Pročitajte više..

Upravno pravo

 Zastupanje klijenata u svim vrstama upravnog postupka kao i u upravnim sporovima. Izrada svih vrsta akata koji su neophodni za pokretanje i vođenje postupka.  Pročitajte više.. 

Prava stranaca

 Usluge kancelarije Živanović vezane za prava stranaca – Uslovi ulaska stranaca u zemlju, prijava boravišta, privremeni boravak, zapošljavanje stranaca tj. dobijanje radne dozvole, prikupljanje neophodne dokumentacije.  Pročitajte više..