Dobrodošli

 

  •        Naša advokatska kancelarija osnovana je 2018. godine u Beogradu sa ciljem pružanja pravne pomoći u različitim oblastima prava. Inovativni pristup u rešavanju problema i prethodno iskustvo u pravosuđu garant su za kvalitetnu saradnju i iznalaženje najboljeg mogućeg rešenja…

advokat_nepokretnosti
Nekretnine  

Advokatska kancelarija Živanović se bavi davanjem pravnih saveta i zastupanjem kupaca, prodavaca, zakupaca, investitora  u svim fazama njihovih pravnih poslova vezanim za nepokretnosti. Pročitajte više..

Nasledno pravo

 Pokretanje, savetovanje, zastupanje u ostavinskim postupcima pred nadležnim organima, kao i sporova nastalih povodom raspravljanja zaostavštine. Prava iz testamenta Pročitajte više.. 

Parnice 

Detaljna analiza, iznalaženje najbolje moguće strategije , uz savetovanje sa klijentima o nastalim problemima način su rada naše advokatske kancelarije. Pročitajte više..

Ugovor

 Klijentima u zemlji i inostranstvu kancelarija Živanović pruža usluge savetovanja u vezi njihovih pravnih poslova kao i izradu svih vrsta ugovora u građanskom i privrednom pravu. Pročitajte više..

Porodica i bračno pravo

 Porodično i bračno pravo su najosetljiviji deo pravnog sistema koji reguliše najbliže lične odnose među srodnicima i bračnim partnerima, te stoga naša kancelarija, sa velikom pažnjom zastupa klijente u ovoj oblasti.  Pročitajte više..

Radno pravo

 Advokatska kancelarija Živanović bavi se zastupanjem fizičkih lica u vezi ostvarivanja svih prava prema poslodavcu ,kao i zastupanjem i savetovanjem pravnih lica u vezi sa radnim odnosima. Pročitajte više..

Uknjižba Katastar 

 Provera papira pred kupoprodaju nepokretnosti, legalizacija neleglnih objekata, priprema dokumentacije za overu kupoprodajnog ugovora, uknjižba stana, kuće i drugih nepokretnosti u katastru. Pročitajte više..

Upravno pravo

 Zastupanje klijenata u svim vrstama upravnog postupka kao i u upravnim sporovima. Izrada svih vrsta akata koji su neophodni za pokretanje i vođenje postupka.  Pročitajte više..