Advokat Miloš Živanović

Advokat Miloš Živanović rođen je 1982. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu, potom XI Beogradsku gimnaziju, a nakon toga i Pravni fakultet univerziteta u Beogradu. 

Nakon završenog Pravnog fakulteta praksu obavlja kao advokatski pripravnik, nakon čega polaže pravosudni i advokatski ispit 2017. godine.

Advokaturom se samostalno bavi od 2018. godine, uz saradnju sa mnogim beogradskim advokatskim kancelarijama.

advokat beograd