Razvod braka u Srbiji

         
Porodično i bračno pravo su najosetljiviji deo pravnog sistema koji reguliše najbliže lične odnose među srodnicima i bračnim partnerima, te stoga naša kancelarija, sa posebnom pažnjom zastupa klijente u ovoj oblasti. Regulisano je Porodičnim zakonom i jedno je od retkih prava gde se toliko duboko prodire u lične odnose kako krvnih i ostalih srodnika, tako i bračnih i vanbračnih partnera, roditelja i dece … 
 
Jedan od najtragičnijih događaja ( ako zanemarimo smrt člana porodice ) je upravo razvod braka, koji je ujedno i najdestruktivniji događaj u okviru jedne porodice iz prostog razloga što je skoro do temelja ruši i uništava iznutra. To se ogleda u tome što pored samih bračnih partnera, koji razvrgavaju svoju zajednicu života i imovin, i prelaze jedan jako neprijatan put, stradaju i deca kao najosetljivija kategorija društva. 
Nažalost, statistika je poražavajuća kako u Srbiji tako i u ostatku Evrope i sveta. Skoro trećina brakova u svetu se raspadne, što je ozbiljan pokazatelj da se ova oblast mora što detaljnije regulisati, kako bi se sanirale posledice koje razvod proizvodi. Naravno to je moguće samo do određenog stepena jer je stvar isuviše kompleksna da bi se sve u okviru ovog instituta moglo prinudno ( imperativno  ) rešavati.
 
razvod braka

Razvod braka – postupak

Kada dođe do ovog neželjenog događaja u životu počinju da se nameću mnoga pitanja.. Koliko traje razvod braka? Sporazumni razvod braka ili sudski? Razvod braka – kolika je cena? Advokat za razvod braka – da ili ne? Kakava su iskustva sa razvodom? Razvod braka i deca? Sve u svemu dok ne dođe do razvoda niko ni ne pomišlja koliko je to komplikovana procedura i koliko velike posledice ostavlja kako na pojedince tako i na celu porodicu koju uništava.

Zahtev za  razvod braka

Dakle, brak se može razvesti SPORAZUMOM ili TUŽBOM. Naravno da nije uvek moguće sprovesti proceduru sporazumnog razvoda zbog teško narušenih odnosa partnera, te kao ultimativni način za razvrgavanje bračne zajednice ostaje  Tužba i sudski postupak. Zahtev za razvod braka u stvari predstavlja skup ovedve procesne radnje – Tužba za razvod braka i Predlog za sporazumni razvod braka

Predlog za sporazumni razvod braka

Jedan od najpoželjnijih modela za prestanak braka je upravo Sporazum mežu supružnicima, naravno, kada je to moguće.. On u stvari predstavlja TRI SPORAZUMA koje supružnici zajedno podnose sudu. 

Prvi sporazum ujedno i najlakši odnosi se na prestanak bračne zajednice što samo po sebi skoro nikada ne predstavlja problem

Drugi  sporazum se odnosi na IMOVINU, a prema kome supružnici razvrgavaju svoju imovinsku zajednicu, na taj način što određuju šta i koliko kome pripada

Treći i najteži se tiče DECE. Tu se postavljaju dva ključna pitanja… Ko će vršiti roditeljsko pravo i Izdržavanje dece 

Podela imovine i razvod braka

Bitna i obavezna stavka Predloga sporazuma o razvodu braka je naravno sporazum o podeli zajedničke bračne imovine. Ovaj sporazum podrazumeva dogovor o tome kako će se i na koji način podeliti imovina nakon razvoda braka i njega u najvećem broju slučajeva sud prihvata ukoliko nema nikakvih spornih pitanja među supružnicima. 

Naravno treba napomenuti da se prilikom deobe bračne imovine u sporazum ne ubacuju stvari koje imaju manju vrednost, kao što su pokućstvo, nameštaj, lične stvari supružnika, već samo stvari koje su veće vrednosti kao što su nepokretnosti, vozila, štedni ulozi, nakit, zlato… Naravno u praksi se dešava da i sitnije stvari ulaze u sporazum ali je to retkost

Ono što je jako bitno naglasiti je to da srpsko zakonodavstvo dozvoljava deobu zajedničke imovine  supružnika dok traje brak, te se tako u posebnom postupku mogu regulisati imovinski odnosi partnera bez razvoda braka.

Jedan od načina koji prethodi sklapanju braka a koji takođe uređuje imovinske odnose u braku je i predbračni ugovor, putem koga supružnici unapred određuju šta će bitiposebna a šta zajednička imovina.

U praksi prilikom razvoda braka mnogo puta dolazi do do toga da podela imovine predstavlja kočnicu sporazumu te dolazi do parnica u kojima, sada već bivši partneri, dokazuju koja je imovina čija.

Najbitnija stvar u našem pravnom sistemu je to da postoji pretpostavka o jednakosti delova supružnika. Upravo zbog ove odrednice najviše i dolazi do problema jer je uvek “neko” više radio te u skladu sa tim i više traži.. U praksi su skoro uvek obe strane “više” radile… Ali neko mora da bude u pravu, pa se upravo zbog toga bivši supružnici učestvuju u dokaznom postupku u kome te tvrdnje i dokazuju.

Naravno, sistem podele imovine prilikom razvoda braka ima određene kriterijume u praksi, a to su uglavnom visina zarade, ulaganje u zajedničku imovinu, čuvaje i podizanje dece i ostale stvari koje su od značaja za uvećanje zajedničke imovine.

Koliko traje sporazumni razvod braka

Trajanje postupka u slučaju sporazuma o razvodu braka, svakako je brže i kraće od samog suđenja koje bi se po istom pitanju vodilo mnogo duže. Naravno ne postoji ni približna mogućnost određivanja nekog vremenskog perioda u kome bi se to završilo, iz prostog razloga što je SVAKI SLUČAJ ZA SEBE te se upravo zbog toga ceo slučaj, zajedno sa svim dokazima o zajedničkoj imovini treba analizirati i na osnovu toga krenuti u postupak razvoda braka.

Starateljstvo nad detetom i razvod braka

Na početku samog teksta napomenuli smo kako je razvod braka jedan od naj osetljivijih  delova porodičnog i bračnog prava, a naj osetljiviji deo samog razvoda su naravno deca i starateljstvo nad detetom oko koga ima puno zabluda ali i teških istina. Naime sama psihologija deteta govori da ono nije spremno na ovakav šok do koga dolazi te sa ovim delom razvoda moramo biti veoma oprezni, kao i sam zakonodavac koji zbog toga uključuje i sam Centar za socijalni rad kao organ starateljstva koji će usled nestručnosti suda po pitanju psihologije, praktično doneti konačnu odluku.

Zajedničko ili samostalno vršenje roditeljskog prava

Suštinsko pitanje kao najteže i najosetljivije je vršenje roditeljskog prava. Naše zakonodavstvo dozvoljava da se usled razvoda uspostavi jedan od dva modela vršenja roditeljskog prava. Prvi i najpoželjniji je zajedničko vršenje roditeljskog prava gde oba roditelja posle razvoda, praktično, nastavljaju i ranije da zajednički uz dogovor vaspitaju i podižu dete. Naravno ovaj model vršenja roditeljskog prava jedino je moguće postići putem Predloga za sporazumni razvod braka, što je i logično. Prilikom ovakvog rešenja postoji više benefita, dete manje pati zato što roditelji nastavljaju da zajednički vrše roditeljsko pravo, a takođe nema ni bespotrebnog provlačenja deteta kroz centre za socijalno i sudove. Naravno ovom prilikom se ne određuje alimentacija kao ni modeli viđanja jer za time nema potrebe tako da je ovo zaista najpoželjniji vid određivanja vršenja roditečljskog prava. Naravno za ovo je potrebna zaista ljudskost,kao i dogovor u protivnom … Advokatska kancelarija Živanović ima dosta iskustva na polju porodičnog i bračnog prava, pri tome uvek savetujemo naše klijente da svoje bračne sukobe rešavaju u najboljem interesu deteta. Sporazumni razvod braka je uvek najbolja solucija i to će svaki advokat potvrditi.

Drugi način je samostalno vršenje roditeljskog prava. Naravno ovaj model se može predvideti kako Sporazumom tako i tužbom. Ovde se stvar dodatno komplikuje jer se određuje kako alimentacija, tako i model viđanja deteta, a supružnici oko toga često nemaju ni približno iste stavove te dolazi do mukotrpnih postupaka pred sudom ili Centrom za sovijalni rad.

Model Viđanja deteta

Gore smo pomenuli zajedničko vršenje roditeljskog prava kao idealan vid rešenja za dete. Međutim kada toga nema to pravo pripada jednom od roditelja tse mora odlučiti kako i koliko će drugi roditelj viđati dete. Kao što već znate, svaki slučaj je za sebe ali kao ishod razvoda braka, generalno gledano moguća su dva Modela viđanja detea. Prvi je da se roditelji dogovore da drugi roditelj kome dete nije povereno viđa slobodno svoje deteu skladu sa dogovorom sa prvim roditeljom kod koga je dete. U praksi su ovakva rešenja teško ostvariva zbog prirode odnosa u razvodu braka, ali je ostavljena mogućnost. Drugi je naravno precizno određivanje mogućnosti viđanja deteta od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo, dakle koji dan, od koliko do koliko sati, Nova godina, raspusti, slave… Dakle u ovakvoj situaciji dete mnogo trpi, ali ovo je najučestalije rešenje u praksi, NAŽALOST..

Izdržavanje deteta

Ovaj deo je jasan mada dosta puta u praksi dolazi do sukoba, sporova, pa čak i krivične odgovornosti jednog od roditelja ( onog koji daje alimentaciju ). Alimentacija se određuje periodično i predstavlja sumu koja je dovoljna da dete od strane jednog roditelja bude izdržavano. Naravno razne zloupotrebe se dešavaju u praksi te je ovo pitanje oko koga se ne može  polemisati uopšte već je svaki primer za sebe. Naravno i ovde je moguć dogovor ali kao što rekosmo u praksi je toga jako retko. Advokat koji se bavi bračnim i porodičnim pravom može pomoći svojim savetima pre upuštanja u sam razvod  jer je ovo vrlo specifična situacija koja donosi mnogo problema kako za vreme razvoda braka, tako i posle. Naravno sud nikada neće dozvoliti nenormalno male iznose koji ne mogu obezbediti potrebe deteta, ali ko što rekosmo to je svaki slučaj za sebe..

Tužba za razvod braka

Razvod braka u Srbiji se pored navedenog Sporazuma o razvodu braka, može sprovesti i na osnovu Tužbe za razvod braka. Naravno situacija je potpuno drugačija te su stoga i drugačiji koraci u postupku. Tužbu može podneti bilo koji od supružnika bez obzira na potencijalnu krivicu. Dakle krivica za razvod nije bitna za pokretanje samog postupka, već je bitno da je došlo do trajne poremećenosti bračnih odnosa ili nemogućnosti ostvarivanja zajednice života. Dakle, razlog za neki od ove dve situacije može biti bilo koji  i uopšte nije bitan intenzitet te poremećenosti ili nemogućnosti, već je bitno da ona postoji, bilo da su u pitanju neke sitnije čarke, neslaganje sa tazbinom ili je pak u pitanju nasilje ili nešto teže.

Tužba za razvod ima naravno, kao i sve tužbe, svoje obavezne elemente koji su propisani zakonom, te se nikako ne preporučuje samostalno sastavljanje ovog inicijalnog akta, jer bi mogao imati posledice po sam ishod spora, a znamo koliki su ulozi u razvodu uzimajući prvenstveno decu , pa i imovinu..

Mirenje

Ukoliko se razvod braka pokreće tužbom, pre svega, predviđen je Postupak mirenja pre svega. Treba uzeti u obzir da ovaj postupak može postojati ukoliko oba supružnika daju saglasnost za mirenje. Sam postupak u toj situaciji sprovodi Centar za socijalno ili Prorodično savetovalište. Naravno, sud takođe može sprovesti postupak mirenja. Bitno je naglasiti da postupku mirenja ne može prisustvovati advokat, tj punomoćnik, već samo supružnici.

Što se samog ishoda mirenja tiče , on može biti uspešan u kom slučaju se smatra da je užba povučena, dok se u suprotnom postupak nastavlja dalje i ide se na NAGODBU.

Nagodba

U postupku nagodbe rešava se jedan od sporova supružnika i  odnosi se na starateljstvo nad detetom kao i na podelu imovine. Naravno idealna situacija je kada supružnici reše oba ova pitanja i na taj način u skraćenoj varijanti brzo završe postupak. Prilikom nagodbe, prisutni su kako sami supružnici tako i advoat svakog od njih .

Razvod braka – postupak

Ukoliko se ni nagodbom ne reše pitanja koja se mogu rešiti, tj. ako ne dođe do dogovora obe strane onda se ide na sledeći korak, a to je parnica. Naravno parnica ima svoja pravila koja su specifična za bračno i porodično pravo, prvenstveno jer su hitna.

Činjenice na kojima stranka zasniva svoj zahtev sud može da utvrđuje i kada te činjenice među strankama nisu sporne (istražno načelo), Što je specifično za porodične i bračne odnose. U bračnom sporu važi i pravilo ograničenog disponiranja stranaka. Naime, u bračnom sporu nije dozvoljeno doneti presudu na osnovu propuštanja ili na osnovu priznanja ili odricanja, kao ni sudsko poravnanje. Tužilac može povući tužbu do zaključenja glavne rasprave bez pristanka tuženog, a sa njegovim pristankom dok postupak nije pravosnažno završen. Predlog za sporazumni razvod braka, jednostrano ili dvostrano, može biti povučen do pravosnažnosti presude.U parnicama za razvod braka odricanje od tužbenog zaheva ima isto dejstvo kao i kad tužilac povuče tužbu. Presudom u bračnom sporu sud mora da odluči o vršenju roditeljskog prava, a može da odluči i o lišenju roditeljskog prava i merama zaštite od nasilja u porodici. Postupak u porodičnim odnosima, ako se odnosi na dete ili roditelja je hitan, tužba se ne dostavlja tuženom na odgovor, i postupak, po pravilu, ima samo dva ročišta, s tim da se prvo ročište zakazuje 15 dana od prijema inicijalnog akta, a po žalbi se mora odlučiti u roku od 30 dana od dostavljanja žalbe. Odluku o troškovima postupka sud donosi po slobodnoj oceni, posebno imajući u vidu razloge pravičnosti. Naravno ovo je samo zakon, a zbog pretrpanosti sudova ti rokovi se skoro uvek probijaju. 

Pored ovoga, postoji još zakonskih odredaba koje se tiču razvoda kao i posledica razvoda, pa je iz tog razloga veoma bitno dobro se spremiti uz konsultacija sa advokatom, sa kojim će se pripremiti celokupna strategija, bez obzira ko je podigao tužbu.

Razvod braka – cena

Nakon svega rečenog došli smo do cene… Jedno od pitanja koje muči ljude prlikom ovog, inače nesrećnog događaj je i to kolika je cena razvoda. Advokatska tarifa donosi odgovor u okviru tarifnog broja 14. koji propisuje da je sastavljanje podnesaka u ovoj vrsti spora 16.500,00 dinara dok je izlazak na advokata ročište 18.000,00 dinara U praksi je naravno moguće oddstupanje od ovih cifri s obzirom na datu situaciju.

Treba pomenuti i taksu za Tužbu za razvod braka koja iznosi 2.660,00 dinara.

Veoma komplikovana procedura koja je propisana našim zakonom, nije tu bez razloga. Potrbno je minimalizovati štetu koja eventualno može nastati kako u odnosu na psihu samih učesnika tako i na materijalnu štetu. Upravo zato ne treba stvari prepuštati slučaju , treba se dobro pripremiti sa advokatom za razvod koji će sigurno pomoći da se pomenuta šteta svede na minimum.